Forsiden

Alle henvendelser om vann og avløp skal skje til Gylteåsen Vann og Avløpslag (www.gvainfo.no)
————————— 

Brøyting vinteren 2021 – 2022

Veiene i Gylteåsen vil også denne vinteren bli brøytet og strødd ved behov. Avtalen innebærer at: «Vi kjører ut på 5 cm. Ved større snøfall vil arealet bli ryddet minimum en gang i døgnet. Vi vil ved vanskelige forhold prioritere bakker og der det er vanskeligst fremkommelighet. Behovet for strøing vurderes fortløpende. Avtalen gjelder for hele vinteren og er ikke begrenset til antall ganger.»

Brøyteavtalen er med firma Gylte Maskin v. Eilif Hansen. All kommunikasjon med dem om forholdene på hovedveiene skal skje via Hans Petter Tomter (932 27 024) eller Steinar Bergseth (970 66 883).

Privat brøyting avtales direkte med dem. De ønsker kommunikasjon på epost for å ha kapasitet til å utføre sine oppdrag på dagen.

Epost: eiliflh@hotmail.com

Telefon: 959 04 135 (brukes kun i nødsfall)

Kvisthaugen

Denne er et gode for begge vellene i Gylteåsen og må brukes med fornuft hvis vi skal kunne fortsette å ha den. Vi ser at det kastes materialer, også trykkimpregnerte, og ber instendig om at dette ikke gjøres. Området er ikke tilrettelagt for dette. Alt som ikke er rent naturavfall etter opprydding på våre tomter må avhendes på gjennvinningsstasjoner (http://www.folloren.no/index.php?cat=427451).

Vi ber om at avfallet legges lengst mulig inn på området så utgifter til rydding kan reduseres mest mulig.

Takk for hjelpen!

kvisthaug

 

Trenger du tilhenger?

Vellet har en tilhenger til bruk lokalt i Gylteåsen. Den står parkert ved de øvre vanntankene i enden av Tverrbakken opp fra krysset med Gylteåsveien. Den er gammel, så bruk den forsiktig og gi beskjed til styret hvis du oppdager at det er noe galt med den eller noe går i stykker mens du bruker den. La tiden du bruker den være så kort som mulig så den er mest mulig tilgjengelig for andre. Signer med navn, telefonnummer og dato i boken som ligger i postkassen på veggen. Takk!

 

Makeskifteavtalen mellom ØGV/GV og Tomter (2016)

Her finner du den signerte makeskifteavtalen og kart som viser hvilke områder avtalen gjelder. Avtalen gir vellene felles eierskap til områder i Gylteåsen mot at Tomter får eierskap til tomt ved vellenes båthavn i Gylteveien (flytebryggene).


 

E-post til styret: ovregylteasenvel(a)gmail.com
Postadresse: Styret, Øvre Gylteåsen Vel, Rolf Tomters Plass, 1443 Drøbak.

GDPR
Øvre Gylteåsen Vel vil aldri selge eller gi dine dine personopplysninger til tredjepart. Vel`et har registrert navn, adresse,  e-post og telefonnummer i en medlemsliste for å kunne gi relevant og viktig informasjon til medlemmene.
Listen distribueres ikke.

Org. nummer: 995 199 335

Go to Top